#minamål

Varför driver du eget företag? Oavsett vad dina mål är med ditt företagande, så är lönsamhet och långsiktig, ekonomisk hållbarhet sånt vi kan hjälpa dig med.

Kontakta oss

Vad vi gör

Vårt fokus.

Er redovisning.

Vi gör allt en traditionell redovisningsbyrå gör, så vi rabblar inte upp alla tjänster här. Att bokföringen ska göras rätt och i tid är hygienfaktorer, det ska bara funka och vara perfekt.

Läs mer

Er kunskap.

En viktig aspekt i företagandet är att förstå sina siffror. Vi lägger mycket tid på att hjälpa våra kunder med detta, så att det kan appliceras i beslutsfattandet och när man driver sitt företag.

Läs mer

Er lönsamhet.

En av grundförutsättningarna för att nå sina mål med företagandet är att företaget har god lönsamhet och vara ekonomisk hållbara. Självklart är vårt största fokus att hjälpa våra kunder att maximera sin potential och sin lönsamhet.

Läs mer

Om Lamooi

Ingen vanlig byrå.

Vi ser oss inte riktigt som en redovisningsbyrå, vi ser oss själva mer som en affärscoach för våra kunder.

Vi har fortfarande bokföring och redovisning bland våra tjänster, men i och med digitalisering och automatisering, har vårt fokus skiftat mot att hjälpa våra kunder att nå sina mål. Vi vill att man ser oss som en partner, som hjälper företagaren att sätta upp och nå sina mål, förstå sina siffror och öka lönsamheten, allt med redovisningen som verktyg.

Läs mer om oss

Kom igång med 4 enkla steg

Shall We Dance?

1. Intresseanmälan.

Fyll i intresseanmälan nedan, så kontaktar vi dig för ett samtal kring ditt företags behov.

2. Behovsanalys.

I det här steget kikar vi på vad just ditt företag har för behov och kommer med förslag på vilka rutiner vi ska ha. Här finns det även möjlighet att prata om förväntningar och mål med sin verksamhet.

En hand håller i en penna ved ett anteckningsblock och en telefon

3. Uppstart.

När avtalet är signerat, är vårt onboarding-team redo att lotsa er igenom processen. De ser till att alla rutor är ibockade på checklistan och att det är up-and-running så fort det går. De tar även kontakt med eventuell tidigare byrå och ser till att det inte blir något glapp någonstans.

4. Klart!

Nu är vi igång och rutinerna sitter på plats. Vi har kontinuerlig uppföljning och support, för att säkerhetsställa att arbetet görs utifrån de rutiner vi har satt.

Personer som sitter vid ett bord och har möte