Måste vi verkligen bokföra? 

Alla företag i Sverige håller på med något som kallas för bokföring. Det läggs åtskilliga miljarder kronor på det här varje år, för att inte prata om den jobb och huvudvärk administrationen skapar. Måste vi verkligen bokföra? Och varför? Jag kan mitt företags siffror bra och har allt i huvudet, det finns alltid pengar över på vår bank, räcker inte detta? Jag tänkte här utreda i korthet varför vi måste bokföra.

Den enklaste och mest kända anledning är för att det är lag på det. Det är lag på att alla företag i Sverige sköter sin bokföring och sköter den bra. Det är alltså staten som med sin myndigheter kräver att bokför alla ekonomiska (och i vissa fall även andra) händelser. För staten är det självklart varför det är viktigt, det är för att alla företag ska betala moms och skatt rätt och göra det i rätt tid. För att det inte ska vara för svårt för Skatteverket ska kunna räkna ut och se till att du betalar rätt moms och skatt, så behöver du löpande föra din bokföring och sen redovisa detta med jämna mellanrum. Ifall Skatteverket vill, så ska de också kunna gå in och titta i din bokföring, för att se att du har gjort rätt.  

En andra anledning till varför vi behöver bokföra våra affärshändelser är för att andra företag eller intressenter ska kunna se hur det går för ditt företag (gäller oftast endast aktiebolag). Därför måste man bokföra, så att man ska kunna redovisa sitt företags finansiella ställning i bl.a. en årsredovisning som man skickar till Bolagsverket. I vissa fall måste en revisor, som lite är lagens förlängda arm, granska och godkänna att du har bokfört och redovisat rätt. Denna årsredovisning blir sen en offentlig handling, som vem som helst ska kunna ta del av. Det är bl.a. för att andra ska kunna besluta sig för om de ska låna ut pengar till dig (banker), om de ska göra något tillsammans med dig (samarbetspartners), eller om de ska köpa från dig (kunder).

En tredje anledning, och den jag tycker kanske är den viktigaste, är för att du själv som företagsledare/ägare ska kunna se hur det går för din verksamhet, så du ska veta hur du ska styra den. Jag har under alla mina år som redovisningskonsult stött på många som tyckt att de är ruskigt bra på att ha sina siffror i huvudet, eller har fantastisk fingertoppskänsla för hur det går. Men när de har fått in se sina siffror och fått dem förklarade för sig, har de häpnat över hur fel de har haft. Jag kan väl säga att jag också var sån i början av min entreprenörskarriär. Fortfarande idag kan jag förvånas ibland över hur fel jag kan ha, när vi har stängt en månad och jag ser vad siffrorna säger. Så se till att ditt företags bokföring sköts av nån duktig på detta, och se till att du kan läsa av siffrorna. Helst ska den som sköter din bokföring också kunna lära dig att förstå siffrorna bättre och coacha dig till att få en mer lönsam verksamhet och nå dina mål.

av Seven Lamooi