Information för företagare med anledning av coronaviruset.

Uppdaterad: 2020-04-06 - uppdaterad text i blått

Det är mycket som händer nu, coronavirusets framfart har inte lämnat nån oberörd, privatpersoner som företag/företagare. Det är mycket som sker och det i rasande fart. Vi själva på Lamooi har svårt att hänga med i allt nytt som händer, men vi ska försöka här göra en liten sammanställning på det som vi tror berör våra kunder. Vi ska försöka så gott vi kan hålla den här sidan uppdaterad, men hoppas ni tar hänsyn till att allt detta också är nytt för oss. 

 
Vi kommer att sammanställa och försöka skapa en lista på de av våra kunder som vi känner har behovet och som berörs av de nya reglerna och förändringar, för att se om det är något som vi kan hjälpa till med. Många av förändringarna är inte beslutade än, så det går inte att ansöka om vissa av dem än. Om ni innan dess känner att det är nåt av det nedan som berör er och ni behöver hjälp, kontakta din klientansvarige hos Lamooi, så ska vi försöka lösa det åt er. Ni får också såklart gärna kontakta oss om ni har mer frågor eller funderingar kring allt detta nedan.
 
De saker vi kommer att ta upp här är följande:
 • Sänka eller ta bort preliminärskatt
 • Avsättning till periodiseringsfond höjs till 100%
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
 • Korttidspermittering
 • Tillfälligt anstånd med skattebetalning
 • Karensavdraget slopas tillfälligt
 • Krav på läkarintyg tas bort
 • Staten tar hela sjuklönekostnaden
 • Smittbärarpenning
 • Företagslån hos Almi
 • Finansiellt stöd från Riksbanken
 • Statlig lånegaranti
Sänka eller ta bort ev preliminärskatt
En enkel och snabb åtgärd för att stärka likviditeten är att lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration för företaget. I och med rådande situation, där vinsten troligtvis kommer minska drastiskt eller försvinna helt, är det viktigt att man inte fortsätter betala in en högre preliminärskatt än vad man borde varje månad. Genom att ange att vinsten för bolaget kommer att minska eller ev. försvinna helt, kommer SKV då att sänka din prelskatt, eller ta bort den helt. Då kommer SKV att betala tillbaka all ev inbetald prelskatt hittills för året. 
 
Detta kan även göras för föregående år, ifall det visar sig att vinsten man har för året som har gått blev mindre än vad man har betalat prelskatt för förra året. Normalt behöver man invänta ett slutskattebesked och ytterligare en tid efter det för att få överskjutande prelskatt återbetald, men skickar man en ny preliminär inkomstdeklaration för föregående år, kan man få tillbaka pengarna tidigare. 
 
Nytt: I punkten nedan föreslås det att enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i HB kan avsätta 100% av sin vinst till periodiseringsfond, även för 2019. Det betyder att man kan ansöka om att få tillbaka hela den inbetalda preliminärskatten för 2019 (om man har betalat in något sådant), även om man har haft en vinst. Eftersom man kan periodisera 100%, kommer man ha 0 i vinst att skatta för. 
 
Behöver ni hjälp med detta, så hjälper vi gärna till, men man kan också ganska enkelt göra det själv på Skatteverkets sida: Preliminär Inkomstdeklaration
 
Avsättning till periodiseringsfond höjs till 100%
Regeringen föreslår nu att enskilda näringsidkare (tidigare enskilda firmor) och fysiska personer som är ägare av HB, kan avsätta upp till 100% av sin vinst för 2019 till periodiseringsfond, mot tidigare 30%. Detta kan man göra med vinst upp till 1 miljon kronor. Förslaget möjliggör för många av dessa företagare att den skattepliktiga vinsten sätts ner till 0 kronor. Förslaget gäller tyvärr inte AB som det ser ut just nu.
 
Detta medför att man kan ansöka om att få tillbaka eventuell inbetald preliminärskatt för 2019, även om man har haft en vinst under året. 
 
Har man redan lämnat in en Inkomstdeklaration för 2019, och vill nu utöka sin avsättning till periodiseringsfond, kan man lämna en ny deklaration.
 
Förslaget föreslås träda i kraft i april 2020, men gäller då även för 2019.
 
Läs mer på regeringens sida: Utökad avsättning till periodiseringsfond
 
Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
Regeringen har nu tillfälligt sänkt arbetsavgifterna för löner utbetalda i mars-juni. Detta är en mycket bra åtgärd, även om sänkningen inte är lika rejäl som man hade hoppats på, och det finns en del restriktioner. 
 
Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och en lönesumma om max 25 000 kr per månad, samt gäller mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det är inte hela arbetsgivaravgiften som faller bort efter det, utan man betalat fortfarande ålderspensionsavgiften. De flesta känner till att normal arbetsgivaravgift är 31,42%, men många kanske inte känner till att den består av många mindre avgifter. En av dessa är ålderspensionsavgiften som är 10,21%. Övriga småavgifter blir då sammantaget 21,21%. Det är dessa 21,21% som kommer att falla bort. Här är en bra bild som vi hittade: https://www.ekonomifakta.se. Det innebär att det blir en sänkning på upp till 5 302 kr per anställd och månad. 
 
Enskilda näringsidkare, som inte tar ut vanlig månadslön, utan betalar egenavgifter på hela sin årsvinst, ska också omfattas av reglerna. Här gäller att man får då sänkt sina egenavgifter för hela år 2020, men endast en tredjedel av egenavgifter, minus ålderspensionsavgiften (se ovan). Varför en tredjedel? Det är för att företag med anställda får sänkningen endast en tredjedel av året, dvs 1 mars till 30 juni.
 
Det går från och med 6 april att skicka in arbetsgivardeklaration för mars. Man behöver inte ansöka om detta, utan klickar i ruta 062 på arbetsgivardeklarationen för de personer som ska ha sänkt (upp till 30 personer). Har man sen tidigare redan deklarerat mars arbetsgivardeklaration utan den sänkta avgiften, så går det bra att skicka in en ny deklaration med de rätta uppgifterna från och med idag. 
 
Läs mer på regeringens sida: Sänkt arbetsgivaravgift
 
Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
Regeringen föreslår att ge stöd till företag med stora svårigheter i utsatta branscher, såsom sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter, genom att tillfälligt minska på deras hyreskostnader. Förlaget innebär att staten bär 50% av hyresnedsättningen upp till 50% av den fasta hyran. 
 
Detta innebär i praktiken att man som hyresgäst måste förhandla med sin hyresvärd. Hyresvärden måste godkänna en hyressänkning och det är också hyresvärden som ska ansöka om att få stödet. Om hyresvärden exempelvis går med på en hyressänkning på 50%, så betalar hyresgästen 50% av hyran, staten betalar 25% och hyresvärden får 75% av hyran. Hyresvärden förlorar därmed bara 25% av sin normala hyresintäkt.
 
Staten kan inte tvinga hyresvärdar att gå med på en sänkning, eftersom hyresvärdar fortfarande ska stå för 50% av sänkningen. Man kan bara hoppas på att hyresvärdar ska utnyttja stödet på de hyresgäster som är i knipa. Av erfarenhet vet vi att många, eller de flesta (om inte alla), hyresvärdar vill ju så gott det går hjälpa sina hyresgäster. Går det dåligt för ens hyresgäster, så kommer det i slutändan att drabba hyresvärden också. Vi tror väldigt många hyresvärdar redan har försökt att hjälpa sina hyresgäster och detta är ytterligare ett bra verktyg att hjälpa alla ur krisen. En annan positiv sak är att administrationen har lagts på hyresvärden, istället för att varje enskild hyresgäst ska ansöka om stödet.  
 
Man kan alltså redan nu förhandla med sin hyresvärd om detta och stödet kan i efterhand ansökas för perioden 1 april till 30 juni 2020.
 
Läs mer om regeringens krispaket här: Krispaket
 
Korttidspermittering (även Korttidsarbete)
Korttidspermitteringen är något som kan användas istället för att behöva säga upp personal. Det innebär att en anställd går ner i lön och i arbetstid. I det nya förslaget kan den anställdes arbetstid reduceras med upp till 60%, men ändå få ut mer än 90% av sin lön (arbetsreduceringsalternativen är 20%, 40% och 60%). Du som arbetsgivare minskar samtidigt dina kostnader för lön och arbetsgivaravgifter och staten står för resterande kostnader. Om ni inte har kollektivavtal (som reglerar detta) måste 70% av de anställda godkänna och delta i korttidspermitteringen. Om inte 70% eller fler godkänner, måste du fortsätta som tidigare. Alla inom samma driftsenhet i bolaget ska då följa samma arbetstids- och löneminskning, men man kan avtala om olika saker på olika driftsenheter inom samma bolag.

Här finns en bra bild över alla belopp och procent: BILD

 
Detta är bra för er som inte vill säga upp personal, ex att det kan vara svårt att anställa tillbaka dem när allt vänder, men också ifall man har tillräckligt god likviditet och/eller kapacitet att kunna behålla personalen. För er som inte har den möjligheten, dvs att även med stödet så kommer företaget har svårt att klara sig, är uppsägningen tyvärr kanske ett bättre alternativ.
 
Man kan ansöka retroaktivt från 16 mars, men ansökan kan först göras 7 april. Tillväxtverket har bra hjälpmedel i hur du kollar om du är berättigad till stödet, hur du bäst förbereder dig inför din ansökan den 7 april, och hur du räknar ut storleken på ditt stöd. 
 
Läs mer om detta på Tillväxtverket sida: Tillväxtverket
 
Räkneexempel som regeringen har på sin sida:
"Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen."
 
Tillfälligt anstånd med skattebetalning
Man har sen tidigare haft möjligheten att begära anstånd med att betala sin skatter i en eller ett par månader. I och med coronaviruset har regeringen tagit fram ett nytt, tillfälligt anstånd. Anståndet kan omfatta arbetsgivaravgifter, löneskatt och moms. Anståndet omfattar upp till tre månaders skatteinbetalningar och medges i högst 12 månader. Man kan själv välja vilka månader man vill söka för, mellan januari-september 2020, men 12 månader efter vald anståndsperiod måste dessa pengar vara inbetalda.
 
Viktigt att tänka på är att anståndet, precis som tidigare regler, inte beviljas företag som har misskött sin ekonomi och/eller har större skatteskulder. En anståndsavgift kommer att tas ut på 0,3% av anståndsbeloppet per månad, utöver den vanliga kostnadsräntan på skattekontot på 1,25%. Det betyder att den totala räntan/kostnaden för anståndet kommer att bli 6-7%.
 
Man har sen 30 mars kunnat ansöka om detta hos Skatteverket, men man kan ansöka retroaktivt från 1 januari. Observera att du endast kan söka anstånd för de perioder som du redan har deklarerat för hos Skatteverket. Var noga med att du också fyller i rätt ansökan, då det även finns andra ansökan om anstånd.
 
Detta är den tillfälliga som du söker till om du har drabbats ekonomiskt av effekterna av coronaviruset:
Ansökan (du måste vara inloggad hos Skatteverket för att komma till sidan)
 
Läs mer på Skatteverkets sida: Skatteverket
 
Karensavdraget slopas tillfälligt
Regeringens förslag är att tillfälligt slopa karensavdraget. Tanken är att den som känner sig lite sjuk inte ska tveka på att stanna hemma för att det då blir inkomstbortfall. Man får alltså sjuklön redan från dag 1 man är hemma. Det ska då gälla från 11 mars till 31 maj, 2020, men eftersom beslutet inte är fattat ännu, går det inte att ansöka om detta i dagsläget.
 
Du som arbetsgivare skapar en lön och betalar ut den precis som vanligt. Sjukdagar och karensavdrag registreras precis som tidigare. Det är den anställde som sen ska till Försäkringskassan ansöka om att få karensavdraget återbetalt.
 
Krav på läkarintyg tas bort
Regeringens förslag är att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Det innebär att man kan vara sjuk och hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg (normalt 7 dagar).
 
Detta ska gälla från 13 mars, 2020, men beslutet är inte fattat ännu.
 
Staten tar hela sjuklönekostnaden
Staten kompenserar redan sen tidigare i vissa fall delar av ett företags sjuklönekostnad. Det nya förslaget innebär att staten tar hela sjuklönekostnaden. Det ska gälla den 1 april till den 31 maj, 2020, i första hand. Du som är egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning dag 1-14.
 
Smittbärarpenning
En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronaviruset räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning. Detta i de fall man bara är - eller kan vara - smittad, men inte har insjuknat. Om man då stannar hemma från jobbet, så är man borta från jobbet utan ersättning. Då kan man, med läkarintyg, ha rätt till smittbärarpenning.
 
Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst av något av följande skäl:
 
 • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.
 • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
 • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.
Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.
 
Företagslån hos Almi
Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar. Regeringen har föreslagit att Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Särskild anpassade låneformer pga förslaget är under framtagande.
 
 
Finansiellt stöd från Riksbanken
Riksbanken har beslutat att låna ut upp till 500 miljarder till banker, som i sin tur ska låna ut detta till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. Lånen till bankerna ges till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta, som för närvarande är 0%, och löper under 2 år. Tyvärr gäller inte denna ränta för bankens lån till företagarna, utan det är banken som avgör villkoret för lånet och vilka företag som får lånet beviljat.
 
 
Statlig lånegaranti
Regeringen har beslutat att staten garanterar 70% av nya lånen bankerna ger företag som fått ekonomiska svårigheter. Det är alltså en kreditgaranti som innebär i princip att staten står för 70% av lånet ifall ett företag inte kan betala tillbaka pengarna. Det är Riksgälden som hanterar garantiprogammet som bankerna kan ansluta sig till. 
 
Vad detta innebär är alltså att bankerna ska kunna låna ut till fler, utan att ta lika stor risk, utan man har alltså staten bakom sig. Det finns lite regler och kriterier som ni kan läsa mer om på regeringen sida i länken nedan. Man måste fortfarande själv söka om lån hos sin bank, och det är fortfarande banken som måste godkänna ditt lån samt att det är bankens låneregler som gäller. 
 
Läs mer på regeringens sida: Lånegaranti

 


Notera att det finns och kommer att finnas en hel del andra förändringar, lagar och regler pga coronaviruset, vi har endast valt ut det som vi tycker är mest relevant för våra kunder och andra företagare. Ta inte denna sida som er enda informationskälla till allt som händer gällande företagare, ej heller kan vi garantera att all information är 100% korrekt eller uppdaterad, så vi uppmanar er att läsa på och ta in information från flera källor, bl.a. myndigheternas sidor.

 
Hittar ni fel i texten, eller vill att vi lägger till något, skicka e-post till oss på info@lamooi.se.
 
Tips på bra sidor att läsa: