Integritetspolicy

Här beskrivs hur insamling och användning av data på denna webbsida hanteras för att följa lagar och förordningar (GDPR).

Kontaktförfrågan

Allmänt

Här beskrivs hur insamling och användning av data på denna webbsida hanteras för att följa lagar
och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

Vi lagrar de uppgifter som du fyller i och skickar in i respektive inskicksformulär. Uppgifterna sparas så länge som det krävs. Insamlingen grundas på ditt samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in information och använder data till att kommunicera och skapa/bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig en gång
per år. Du har även närsomhelst rätt till att begära rättning och radering av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Samtycke

Du har närsomhelst rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter genom att
kontakta personuppgiftsansvarig.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig
Seven Lamooi (personuppgiftsombud)
Telefon: 08-400 120 88
E-post: seven@lamooi.se

Lamooi Accounting AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 556842-2116
Ringvägen 100
118 60 STOCKHOLM