Tjänster.

Vi är en full-service-leverantör av ekonomiska tjänster i en väldigt modern förpackning. 

 

Vad vi gör

Våra tjänster.

Din redovisning.

Vi gör allt en traditionell redovisningsbyrå gör, men vi gör det på ett lite modernare och effektivare sätt. Självklart hjälper vi till med löpande bokföring, momsredovisning, årsbokslut, årsredovisning, skattedeklarationer och sånt, men vi kollar helat tiden på att göra det bättre och bättre för våra kunder. Däremot tycker vi att vi inte behöver prata så mycket om det, att bokföringen ska göras rätt och i tid är hygienfaktorer, en självklarhet, det ska bara funka och vara perfekt.

Dina siffror.

En viktig aspekt i företagandet är att förstå sina siffror. Vi lägger mycket tid på att hjälpa våra kunder med detta, så att det kan appliceras i beslutsfattandet och när man driver sitt företag. Många av våra kunder kan självklart sina siffror redan ganska bra, men en del känner en trygghet i att ha som ett stöd i bakgrunden. Det kan handla om att vi hjälper till att ta fram en budget, köra uppföljningar, gå igenom en balansrapport, eller kika på vad man kan förbättra framåt med hjälp av siffrorna.

Din lönsamhet.

En av grundförutsättningarna för att nå sina mål med företagandet är att företaget har god lönsamhet och vara ekonomiskt hållbara. Självklart är vårt största fokus att hjälpa våra kunder att maximera sin potential och sin lönsamhet. Även om det kanske inte är huvudsyftet för alla entreprenörer, så måste alla företag till slut generera en tillräcklig stor vinst varje år, annars kommer företaget man driver inte finnas mer. Numera kallar man det för ekonomisk hållbarhet, men vi har alltid haft det i fokus, långt innan det blev ett känt uttryck. Vi på Lamooi tycker att det är oerhört viktigt att lönsamhetstänket ska genomsyra hela verksamheten, från topp till botten, ända från starten. Man ska ha ett klart mål när man kommer att nå en bra lönsamhet och ha en strategi för hur man ska klara sig till dess och även hur man bibehåller sin lönsamhet. 

Hur vi gör det

Vårt arbetssätt.

När man bli kund hos oss, får man ett dedikerat team om minst tre personer till sitt förfogande, en egen ekonomiavdelning. Vi har en assistent som sköter den löpande bokföringen, en klientansvarig som avslutar varje månad och rapporterar och som man har mest kontakt med, samt en senior konsult som kliver in när det gäller exempelvis svårare skattefrågor, tyngre rådgivning, eller skatteplanering. Som kund har man alltid tillgång till alla tre, och vet också att rätt person gör rätt sak. Det betyder också att det är minst tre personer som kan företaget, och kan täcka upp för varandra och även bolla idéer sinsemellan.

Mycket har hänt i vår bransch de senaste åren, och ännu mer kommer att hända de kommande åren. Vi har länge legat i framkant och försöker varje dag hänga med i allt nytt som kommer, för att sen försöka applicera det i vår verksamhet och våra kunder. Självklart jobbar vi digitalt och automatiserat, men vi sätter stort fokus på den personliga kontakten. Våra klientansvariga rapporterar siffrorna, men följer även upp med ett telefonsamtal varje månad/en gång per kvartal, och tar ett personligt möte så fort det behövs.