Tjänster

Vad kan vi stå till tjänst med?

Listan kan göras lång på saker som vi kan hjälpa er med, så vi har här paketerat några standardtjänster vi har. Vi har även gjort ett litet axplock på andra tjänster som vi kan erbjuda.

Bokföringspaket 1

1-50 verifikat / månad

2 490 kr/mån*

Bokföringspaket 2

51-100 verifikat / månad

2 990 kr/mån*

Bokföringspaket 3

101-150 verifikat / månad

3 490 kr/mån*

Har ni fler än 150 verifikat/månad, kontakta oss för en offert. Med ett verifikat menar vi en bokning vi gör i programmet, ex ett kvitto eller en post i bankutdraget. En faktura blir i det här fallet två verifikat, en när man mottar den och en när man betalar den.

Ingår i alla paket

Introduktionsmöte med behovsanalys

Snabb startup-process

Löpande bokföring

Periodrapporter

Momsdeklaration

Support

Tillval

 • Lönehanteringfrån 450 kr + 195 kr/anst/mån
  (450 kr extra engångsavgift för ny anställd)
 • Årsbokslutfrån 6 900 kr/st
 • Årsredovisningfrån 4 490 kr/st
 • Inkomstdeklaration2 990 kr/st
 • Skatt/moms/arbetsgivaransökan950 kr/st
 • Preliminär självdeklaration950 kr/st
 • Periodisk sammanställning750 kr/st
 • Kvalificerad redovisningskonsultation850 kr/tim
 • Affärsrådgivning850 kr/tim
 • Kontrolluppgifter, löner1 500 kr + 195 kr/anställd
 • Nytt lagerbolag11 900 kr/st
 • Dessa priser gäller endast om man är paketkund hos oss. Om vi inte har gjort all bokföring eller löner under året och/eller inte har all information, kan extra avgifter tillkomma.

* Paketpriserna gäller vid tecknande av 1-årsavtal, med uppsägningstid 3 månader. Fakturering sker en månad i förskott, med 10 dagars betalningsfrist. Efter varje månadsbokföring räknas antal verifikat gjorda och om man hamnar över antal tillåtna verifikat, så läggs mellanskillnaden på i nästa faktura.

ALLA PRISER ÄR EXKLUSIVE MOMS